Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kolano - Kolonia

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 335 117,65 PLN

Kwota dofinansowania : 190 209,00 PLN

Cel : podniesienie standardu usług rekreacyjno - sportowych na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie terenu oraz budowę kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca : roboty ziemne, boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia 3-torowa, boisko piłkarskie, obrzeża, ławy pod obrzeża, wyposażenie boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, piłko chwyty, nasadzenie drzew.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy