"Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Kolano-Kolonia poprzez budowę chodników i placów parkingowych"

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Wartość Projektu :
 446 393 PLN

Kwota dofinansowania : 256 352 PLN

Cel : W wyniku realizacji niniejszego projektu powstanie centrum usług społecznych, które w swej działalności posiadało będzie bogatą ofertę kulturową, kulturalną i edukacyjną. Realizując to działanie wpłyniemy na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Kolano-Kolonia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych, umożliwi to rozwój tożsamości wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
Przebudowę Wiejskiego Domu Kultury, terenu wokół budynku wraz z budową altany z grillem oraz placu zabaw chodników i placów parkingowych.

Wnioskodawca :
Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy