Projekty UE

RPO - "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"

RPO - Budowa dróg w miejscowościach Gęś i Jabłoń

RPO - Budowa dróg w miejscowości Jabłoń (osiedle Chmielnik)

RPO - Czysta Energia w Dolinie Zielawy - montaż instalacji solarnych

RPO - Promocja Kultury i Turystyki na terenie obszaru turystycznego "Dolina Zielawy"

PROW - "Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń"

PROW - Odnowa miejscowości Jabłoń

PROW - Odnowa miejscowości Kolano-Kolonia

POKL - Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny

POKL - Szansa na lepszy start

POKL - "Kurs na spawacza - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń"

POKL - "Rozwidlenie - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń"

PROW - Przebudowa budynku na świetlice w Kalince

PROW - Wyposażenie z dociepleniem budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Kalince

PROW - Usprawnienie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów

PROW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy

PROW - Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszenki

PROW - Przebudowa budynku remizy na Świetlicę wiejską w Dawidach

PROW - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy

PROW - Przebudowa zlewni mleka na galerię sztuki ludowej w Kolanie-Koloni

PROW - Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gęś

PROW - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kolano - Kolonia