Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2016 roku

ROK 2016

Razem : 2 974 093 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jabłoń

Samorząd Województwa Lubelskiego

40 000 zł

2.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęś

Samorząd Województwa Lubelskiego

40 000 zł

3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń
i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 682 863 zł

4.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

104 120 zł

5.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

55 910 zł

6.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

51 200 zł

       
       

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy