Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń jest terenem na którym przez 500 lat stykały się różne kultury i religie. Przenikały się wpływy polskie, ruskie i litewskie, wyznania prawosławne, rzymsko-katolickie i unickie (grecko - katolickie). Ich świadectwem jest stare, charakterystyczne dla tej części Polski budownictwo ludowe, obiekty sakralne (cerkiewki i cmentarze prawosławno-unickie), specyficzna (niestety zanikająca) gwara ludowa oraz wciąż żywa twórczość ludowa (tkactwo, plecionkarstwo, rzeźba, malarstwo).

 

 

 

 

 


GMINNY OŚRODEK KULTURY W JABŁONIU

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu powstał w lipcu 2002r. zaś przed utworzeniu nowej jednostki mieścił się w Paszenkach pod nazwą – Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu z siedzibą w Paszenkach. GOK posiada 3 placówki terenowe: Wiejski Dom Kultury w Paszenkach, Wiejski Dom Kultury w Kolanie i Świetlicę Wiejską w Kalince. GOK współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy, z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami administracji rządowej i także parafiami. Prowadząc działalność kulturalną realizuje podstawowy cel, jakim jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnienie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Placówka organizuje imprezy oświatowe, artystyczne, rozrywkowe i sportowe dla mieszkańców gminy. Utrwalane są tradycje narodowe i patriotyczne oraz obrzędy i tradycje regionalne. Gromadzi, dokumentuje i udostępnia dobra kultury lokalnej, tworzy warunki dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci. Wspiera działalność wydawniczą i promuje Gminę Jabłoń na terenie całej Lubelszczyzny.
Ponadto w GOK w Jabłoniu odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia lekcyjne, kursy, szkolenia, zebrania. GOK jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, m.in. konkursy plastyczne, literackie i historyczne, próby zespołów, chórów i Małych Form Teatralnych, nauka śpiewu i gry na instrumentach, koncerty, widowiska teatralne i obrzędowe, przeglądy pieśni, zajęcia informatyczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie i florystyczne, kiermasze świąteczne, rajdy rowerowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wyścigi kolarskie, biegi uliczne, uroczystości patriotyczne i sezonowe związane z pracą na roli. 

Facebook

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu
ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, 21-205 Jabłoń

tel. 83 379 79 78, 502 271 841

Godziny otwarcia :
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 13.00 - 21.00
- czwartek - nieczynne
- sobota, niedziela – godz. 13.00 - 21.00 (co drugi tydzień przemiennie)

Kontakt:
Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
tel. 502 271 841, 83 379 79 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JEDNOSTKI PODLEGŁE

  • Wiejski Dom Kultury w Paszenkach - FACEBOOK

Godziny otwarcia :
- poniedziałek - nieczynne
- wtorek 13.00 - 20.00
- środa - nieczynne
- czwartek - nieczynne
- piątek 13.00 - 20.00
- sobota, niedziela 14.00 - 20.00 (co drugi tydzień przemiennie)

Kontakt:
Justyna Mazurek – instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach
tel. 83 356 00 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Wiejski Dom Kultury w Kolanie - FACEBOOK

Godziny otwarcia:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 16.00 - 20.00
- sobota, niedziela – godz. 16.00 – 20.00 (co drugi tydzień przemiennie)

Kontakt:
Ewa Abramczuk – instruktor Wiejskiego Domu Kultur w Kolanie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Świetlica Wiejska w Kalince - FACEBOOK

Godziny otwarcia:
- poniedziałek - nieczynne
- wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 15.00 - 19.00
- sobota, niedziela - 15.00 - 19.00 (co drugi tydzień przemiennie)

Kontakt:
Bogusława Makarewicz – animator kultury
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Jabłoń :

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Gęsi - kierownik Agnieszka Klimkowicz
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Paszenkach - kierownik Maria Gajko

Zespoły działające w Gminie Jabłoń :

1. Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia – kier. Leokadia Kusiuk
2. Zespół ludowy „Jarzębina” z Paszenek – kier. Władysława Aleksandrowicz
3. Kapela Ciotki Teresy z Kolana – kier. Teresa Kaliszyk, kier. muzyczny Marian Kliszczewski
4. Kapela Rodziny Kaliszyków z Holenderni – Dorota Kaliszyk
5. Zespół muzyczny „Ilusion”
6. Chór młodzieżowy „Fidei”

oraz

1. Dziecięcy zespół ludowy „Chałupa” działający przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś” w Paszenkach – opiekun Renata Waszczuk
2. Młodzieżowy zespół ludowy „Jabłoneczka” działający przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu – opiekun Justyna Kowalska – Babicz i Marzena Zieńczuk

 


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONIU


Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu została założona w 1949 r. Pierwszą bibliotekarką była Jadwiga Tokarska. W 1955 r. bibliotekę przejęła Ewa Bzówka. Od 1978 r. dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej była Bożenna Dykas, od 2017 r. dyrektorem biblioteki jest Agnieszka Wasilewska. W dniu 5 listopada 1998 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jabłoń. Na mocy Uchwały Rady Gminy w Jabłoniu nr XXIII/152/13 z dnia 22.03.2013 biblioteka otrzymała na własność budynek o powierzchni 1150 m2 . W 2013 r. biblioteka złożyła projekt do Programu Rozwoju Infrastruktury Bibliotek ,,Biblioteka+" finansowanego przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdrażanego przez Instytut Książki z Krakowa. Tytuł projektu ,,Przebudowa budynku oświatowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu", uzyskała dofinansowanie dzięki któremu wykończono budynek na zewnątrz i wewnątrz, a także w pełni wyposażono. Przebudowany budynek dostosowany został do potrzeb użytkowników w tym osób niepełnosprawnych (sanitariaty, podjazd, parking). W budynku zostały wydzielone pomieszczenia o funkcjach wykraczających poza obecną działalność: szkoleniowo-wykładowe (konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe), zabaw dla dzieci, opracowania zbiorów, tradycji rzeźbiarskich (wystawy, ekspozycje twórców i warsztaty), upowszechniania dorobku kulturalnego, multimedialne (z 16 stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do Internetu). Obiekt wyposażony został w nowoczesny sprzęt (TV, playstation, nagłośnienie, projektor i ekran, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne), sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz meble. Powstała sala zabaw dla dzieci, która dostosowana jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno szkolnym. Biblioteka wraz z filiami liczy ok 15000 egz. w tym literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz literaturę popularno – naukową.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu
Do podstawowych zadań bibliotek należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych.


Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu uczestniczy w imprezach lokalnych, jako organizator, bądź współorganizator. Biblioteka współpracuje ze szkołami podstawowymi terenu Gminy Jabłoń, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Wiejskimi Domami Kultury, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, lokalnymi zespołami muzycznymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Zespołem Ludowym Kalina, zespołem „Seniorzy”, Muzeum Augusta Zamoyskiego, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, Biblioteką Powiatowa Centrum- Kultury w Parczewie, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie biorąc udział w konkursach recytatorskich. Organizowane są ekspozycje prac plastycznych, konkursy czytelnicze, turnieje gier komputerowych, rozgrywki gier planszowych, zajęcia w okresie ferii i wakacji, spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki. Jako główny cel biblioteka postawiła sobie zaktywizowanie dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do czytania oraz do wykreowania mody na czytanie wśród tej grupy czytelniczej. W bibliotece głównej działa też kino biblioteczne, młodzież szkolna korzysta z ekranizacji lektur szkolnych. Młodsze dzieci oglądają bajki w czasie wolnym.


Biblioteka posiada duży zbiór gier planszowych i edukacyjnych, które są wykorzystywane do zabawy przez dzieci ze szkoły podstawowej oczekujące w bibliotece na rodziców odbierających je do domu po lekcjach. Współczesna biblioteka działa na rzecz mieszkańców, jest miejscem otwartym dla wszystkich użytkowników, zapewnia swobodny dostęp do wiedzy i informacji. Jest to miejsce bez barier integrujące środowisko lokalne i przyjazne dla wszystkich mieszkańców gminy. Mogą tu oni realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w różnego rodzaju projektach i warsztatach, oraz twórczo spędzać wolny czas. Biblioteka udostępnia pomieszczenia na wszelkiego rodzaju spotkania okazjonalne (Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, konferencje, szkolenia, różnego rodzaju spotkania - także wtedy, kiedy biblioteka nie jest ich organizatorem). GBP wraz z filiami bierze udział w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”, jest głównym organizatorem akcji „Narodowe Czytanie”, angażując lokalną społeczność. Cyklicznie są organizowane następujące wydarzenia: konkurs pt. „Najaktywniejszy czytelnik roku szkolnego”, spotkania takie jak: Noc Bibliotek, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Dinozaura, Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, współpracując ze szkołą podstawową prowadzone są lekcje biblioteczne. Odbywają się cykle spotkań tematycznych (np. w krainie wierszy Brzechwy, Jesień z Andersenem), zajęcia literacko-plastyczne oraz warsztaty twórcze o tematyce wielkanocnej i bożonarodzeniowej, a także kulinarnej. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu to instytucja wspierająca rozwój społeczeństwa informacyjnego, zaspakajająca potrzeby czytelnicze, kulturalne i edukacyjne społeczności lokalnej, a także zapewniająca profesjonalny poziom swych usług kreując pozytywny wizerunek Biblioteki.


Biblioteka jest nowoczesnym centrum informacji, kultury i edukacji regionalnej GBP w Jabłoniu posiada stronę internetową dla osób niedowidzących i zmiana koloru strony internetowej, dostępny katalog biblioteczny on-line (możliwość rezerwacji oraz przedłużeniu terminu książek) Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzy biblioteka główna w Jabłoniu i 3 filie w: Paszenkach, Gęsi i Kolanie. Wszystkie placówki posiadają konta na portalu społecznościowym Facebook.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
21-205 Jabłoń,
ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3
tel. 833560048


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
strona www: https://jablon.naszabiblioteka.com
katalog on-line: http://katalog.jablon.e-bp.eu/ini.php?katalog=1
profil na Facebooku; https://pl-pl.facebook.com/gbpjablon

Pracownicy
Agnieszka Wasilewska - Dyrektor
Anna Kaciuczyk - młodszy bibliotekarz
Danuta Kliszczewska - bibliotekarz
Patrycja Szwaj - młodszy bibliotekarz

Gminna Biblioteka Publiczna otwarta w godzinach:
Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek 9.00 - 19.00
Piątek 9.00 - 19.00
Sobota i Niedziela 15.00 - 21.00
Święta nieczynna

 

Filia Biblioteczna w Gęsi - FACEBOOK
Gęś 165,
Tel. 833561283
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy:
Magdalena Nieścioruk - młodszy bibliotekarz

Otwarta w godzinach:
Poniedziałek 16.00 - 20.00
Wtorek 10.00 - 16.00
Środa 9.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek, sobota, niedziela i święta Nieczynna

Filia Biblioteczna w Kolanie - FACEBOOK
Kolano Kol. 44
21-205 Jabłoń
tel. 505703432
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy:
Danuta Kliszczewska - bibliotekarz

Otwarta w godzinach:
Środa: 9.00 - 17.00
Czwartek: 8.00 - 14.00
Piątek: 8.00 - 14.00
Sobota, niedziela i święta Nieczynna


Filia Biblioteczna w Paszenkach - FACEBOOK
Paszenki 27
21-205 Jabłoń
tel. 833560025
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy:
Justyna Mazurek – młodszy bibliotekarz

Otwarta w godzinach:
Środa: 9.00 - 17.00
Czwartek: 9.00 - 17.00
Piątek: 9.00 - 13.00
Sobota, niedziela i święta Nieczynna 


 

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JABŁOŃSKIEJ - FACEBOOK


Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 27 maja 2003 roku. Wszystkie działania Stowarzyszenia wynikają z celów jakie przed sobą postawiło, należy do nich :
- upowszechnianie wiedzy historycznej o gminie Jabłoń,
- gromadzenie dokumentacji związanej z historią i kultura materialną oraz dniem dzisiejszym regionu,
- krzewienie patriotyzmu lokalnego i umacnianie postaw obywatelskich,
- budowanie zaangażowanego stosunku do dziedzictwa kulturowego oraz uczestnictwo w jego ochronie,
- umacnianie więzi między mieszkańcami gminy Jabłoń i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miejscowości.

Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy gminy Jabłoń i sympatycy tego regionu. Wśród członków honorowych są przedstawiciele nauki, kościoła, politycy, dziennikarze i osoby zasłużone dla gminy. Od początku w prace Stowarzyszenia bardzo aktywnie włączały się władze lokalne, Parafia Rzymsko - Katolicka, szkoły /Szkoła Podstawowa w Jabłoniu i Gimnazjum im.Wincentego Witosa w Jabłoniu/. Działalność Stowarzyszenia jest akceptowana i wspierana przez wiele instytucji kulturalno-oświatowych, Stowarzyszeń w kraju i za granicami Polski. Stowarzyszenie jest inicjatorem, organizatorem i współorganizatorem wielu działań kulturalnych o zasięgu regionalnych, ogólnopolskim i międzynarodowym.


 

MUZEUM AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU

Muzeum zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Jabłoń z dnia 1 lipca 2011 roku. Tymczasową siedzibą Muzeum jest pomieszczenie znajdujące się w folwarcznym czworaku . W tym samym miejscu przez blisko osiem lat funkcjonowała - przeniesiona w 2003 roku z Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu - Izba Pamięci Augusta Zamoyskiego. 5 listopada 1994 roku Izbę Pamięci w Internacie uroczyście otwierała żona artysty Helena Zamoyska oraz minister Edukacji Narodowej Tadeusz Pilch. Uroczystości inaugurujące działalność Muzeum odbyły się 18 września 2011 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

STRONA MUZEUM - www.augustzamoyski.eu