Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2017 r. 5-cio letniego okresu trwałości projektu "Czysta Energia w Dolinie Zielawy" (I etap) zgodnie z §5 ust. 4 umowy użyczenia zawartej 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą Jabłoń a użytkownikami instalacji solarnej, Gmina na wniosek użytkownika przekaże nieodpłatnie na własność instalację solarną zainstalowaną w gospodarstwie domowym na podstawie protokołu przekazania.

Zwracamy się do wszystkich użytkowników instalacji solarnych zamontowanych w ramach "I etapu" o osobisty kontakt właścicieli nieruchomości, którzy podpisali umowy użyczenia z Urzędem Gminy Jabłoń (sekretariat, pok. nr 4), tel. 83 3560006 celem podpisania dokumentów związanych z przekazaniem instalacji.


Jednocześnie z upływem okresu trwałości projektu zakończył się okres gwarancji instalacji solarnych
zamontowanych w ramach projektu, gdzie koszty napraw ponosiła Gmina Jabłoń.____________________________________________________________________________________________________

 

Od 1 stycznia 2018 r. koszty związane z naprawą instalacji solarnych ponosi jej użytkownik.