Władze Gminy Jabłoń


WÓJT GMINY - ŁOBEJKO Dariusz - tel. 502 470 908
SEKRETARZ GMINY - DENEJKO Piotr - tel. (083) 356 00 06
SKARBNIK GMINY - WÓJCIUK Roman - tel. (083) 356 00 44


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY : KUNISZYK Agnieszka Maria - tel. 515 644 859
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY : BYCZKOWSKA Lidia
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY : JOŚKO Henryk


RADNI GMINY JABŁOŃ VIII Kadencji (2018 - 2023 r.)

    ABRAMCZUK-SAK Diana Emilia
    BYCZKOWSKA Lidia
    DUDA Krystian Grzegorz
    GARMOL Roman Paweł
    JANUSZKO Adam Paweł
    JOŚKO Henryk
    KACZAN Adam Zbysław
    KAMOLA Magdalena Małgorzata
    KOWALCZUK Łukasz Krzysztof
    KUNISZYK Agnieszka Maria
    LEWCZUK Michał
    NICZYPORUK Paweł
    NIEŚCIORUK Magdalena
    SIKORA Tomasz
    BURZEC Władysław (wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jabłoń w dniu 10 marca 2019 r.)

KOMISJE RADY GMINY JABŁOŃ VIII Kadencji :


Skład komisji Rewizyjnej RG Jabłoń
1. Duda Krystian
2. Kaczan Adam
3. Kowalczuk Łukasz
4. Lewczuk Michał
5. Niczyporuk Paweł


Skład komisji Społecznej RG Jabłoń
1. Abramczuk-Sak Diana
2. Januszko Adam
3. Kamola Magdalena
4. Nieścioruk Magdalena
5. Sikora Tomasz


Skład komisji Planowania gospodarczego i budżetu RG Jabłoń
1. Byczkowska Lidia
2. Garmol Roman
3. Jośko Henryk
4. Kuniszyk Agnieszka


Skład komisji Skarg, Wniosków i Petycji RG Jabłoń
1. Abramczuk-Sak Diana
2. Januszko Adam
3. Kowalczuk Łukasz
4. Nieścioruk Magdalena

 SOŁTYSI

<<<ZOBACZ AKTUALNĄ LISTĘ SOŁTYSÓW>>>