Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁOŃ PRZEDSTAWIAM INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 

1. Nabór, (rozstrzygnięty przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r.)

ŚRODKI PRZYZNANE GMINOM NA PODSTAWIE ALGORYTMU, GMINA JABŁOŃ OTRZYMAŁA - 799 605 ZŁ

 

2. Nabór II KONKURSOWY, (rozstrzygnięty w grudniu 2020 r., wnioski składane bez limitu ilościowego):

a)

Remont Pałacu w Kolanie na potrzeby Dziennego Domu Seniora 

wnioskowana kwota 643 370 zł

b)

Budowa i Przebudowa dróg w miejscowościach: Jabłoń, Gęś, Dawidy, Kolano-Kolonia, Paszenki - łączna długość około 6 km 

wnioskowana kwota  2 207 809 zł

c)

Remont budynku Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

wnioskowana kwota 
430 000 zł

d)

Budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie w Jabłoniu, wraz z remontem trybun, budową parkingu oraz montażem małej architektury wraz z instalacją fotowoltaiczną

wnioskowana kwota
1 000 000 zł

 Łączna wartość inwestycji ujętych we wnioskach - 7 633 465 zł

Wnioskowana kwota pomocy - 4 281 509 zł

KWOTA PRZYZNANEJ  DOTACJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH – 0 ZŁ

 

3. Nabór III KONKURSOWY, (rozstrzygnięty w marcu 2021 r., Gmina Jabłoń złożyła 3 wnioski zgodnie z wprowadzonym limitem): 

a)

Budowa i przebudowa dróg w miejscowości: Gęś, Jabłoń, Paszenki, Kolonia-Kolano - łączna długość dróg około 5 km  

wnioskowana kwota 1 421 940 zł

b)

Remont Pałacu w Kolanie na potrzeby Dziennego Domu Seniora oraz Budowa Świetlicy Wiejskiej w Łubnie

wnioskowana kwota 1 054 700 zł

c)

Budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie w Jabłoniu wraz z remontem trybun, budową parkingu oraz montażem małej architektury wraz z instalacją fotowoltaiczną 

wnioskowana kwota 1 129 000 zł

Łączna wartość inwestycji ujętych we wnioskach - 6 484 000 zł

Wnioskowana kwota pomocy - 3 605 640 zł

KWOTA PRZYZNANYCH DOTACJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  - 0 ZŁ           

 

4. Nabór IV KONKURSOWY, RFIL PGR - Program skierowany wyłącznie dla inwestycji na terenie miejscowości w której funkcjonował PGR (rozstrzygnięty w czerwcu 2021 r., Gmina Jabłoń złożyła 3 wnioski): 

a)

Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie byłego osiedla PGR w m. Kalinka

wnioskowana kwota 3 460 000 zł

b)

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1600 do miejscowości Kalinka

wnioskowana kwota 1 348 000 zł

c)

Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka

wnioskowana kwota
182 000 zł

Łączna wartość inwestycji ujętych we wnioskach - 4 990 000 zł

Wnioskowana kwota pomocy - 4 990 000 zł 

KWOTA PRZYZNANYCH DOTACJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  (PGR) – 182 000 ZŁ 

W związku z brakiem przyznanych dotacji na inwestycje, które od lat są oczekiwane przez mieszkańców Gminy informujemy że realizacja niektórych z w/w inwestycji zostanie przesunięta w czasie.

 

Zostały skierowane pisma Do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego (w dniu 15.12.2020 r. i 27.04.2021 r.) oraz do Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki (w dniu 27.04.2021 r.) z prośbą o przekazanie informacji:

  1. Jaka została zastosowana punktacja podczas oceny wniosków
  2. Jakie kryteria zostały przyjęte podczas podziału środków,
  3. Na jakim szczeblu były podejmowane decyzje co do zakwalifikowania naszych wniosków,
  4. Jakie czynniki spowodowały, że zostaliśmy pominięci w przyznaniu pomocy.

W załączeniu pisma oraz odpowiedź Pana Premiera. Odpowiedzi od Wojewody do dnia publikacji niniejszej informacji nie uzyskaliśmy.

PLIKI DO POBRANIA:


Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko