Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • oraz stypendium szkolnego
  • na okres zasiłkowy i rok szkolny 2023/2024

 

przyjmowane są drogą papierową w pokoju nr 5 lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Empatia

LINK: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 2023/2024 przyjmowane są tylko do 15 września 2023r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu