Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń informuje, że w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych w wodociągu Jabłoń, woda w sieci wodociągowej jest poddawana dezynfekcji poprzez chlorowanie w celu stabilizacji wymaganych parametrów. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada atest PZH) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody.

Proces jest w sposób ciągły monitorowany.

Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących  zagrożeń natury zdrowotnej.


 Urząd Gminy Jabłoń