Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego dnia 6 lutego 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jabłoń wpłynęły oferty następujących osób: 

  1. Pani Zdzisława Iwanejko, zam. Jabłoń
  2. Pan Łukasz Darczuk, zam. Holendernia
  3. Pani Danuta Misiejuk, zam. Rossosz

Kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, gdyż spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA: