Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego dnia 6 lutego 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl wybrani zostali:

  • Pan Łukasz Darczuk, zam. Holendernia
  • Pani Zdzisława Iwanejko, zam. Jabłoń

Kandydaci spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz spełniają wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniają wymagania formalne i posiadają kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku pracy.