Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci przymrozków wiosennych mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Jabłoń w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 14 czerwca 2019 r.

Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 3 oraz dołączone są do informacji poniżej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat 
(dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 r. składanym do ARiMR).

W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do 
dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) - 
POBIERZ

2. Oświadczenie budynki -
 POBIERZ

3. Oświadczenie uprawy -
 POBIERZ

4. Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie -
 POBIERZ

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO -
 POBIERZ
Urząd Gminy Jabłoń