Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jabłoń wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o uruchomienie pompowni Jabłoń, w związku z zalaniem wodą łąk na terenie miejscowości Jabłoń i Kudry.
 
W ZAŁĄCZENIU PISMA:
  1. Pismo skierowane do Wód Polskich
  2. Stanowisko Wód Polskich

Urząd Gminy Jabłoń