Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez Starostwa Powiatowe prac konkursowych do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 13 – 17 marca 2023 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Link do pełnej informacji: https://spotkaniakultur.com/

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłoń do udziału w konkursie

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu do dnia 13 marca 2023 r. (poniedziałek). Następnie prace zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Parczewie.

W załączeniu link do regulaminu i karty zgłoszenia.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu