Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Paszenki.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew.

Realizacja zadania ma zostać zakończona do: 16.04.2021 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi: 147064,70  zł brutto.
Kwota dofinansowania za środków FDS: 73532,00 zł brutto.
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 73532,70 zł brutto.

Zakres prac obejmował będzie:

  • Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
  • Podbudowę,
  • Nawierzchnie,
  • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
  • Roboty wykończeniowe,
  • Inne roboty.

Celem realizacji zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa zarówno ruchu drogowego jak i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Budowa drogi stanowi kontynuację działań mających na celu kompleksową poprawę stanu technicznego dróg w Gminie Jabłoń. Dzięki zaplanowanej budowie ulegną poprawie parametry techniczne drogi, polepszy się dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych, zadanie wpłynie na poprawę dostępności do obszarów zamieszkałych i terenów inwestycyjnych.