Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Gmina Jabłoń uzyskała tytuł i certyfikat ,,Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Pod koniec stycznia 2010 roku Gmina Jabłoń zgłosiła deklarację uczestnictwa w konkursie ,,Gmina Fair Play", który jest konkursem skierowanym do wszystkich gmin aktywnie podejmujących działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy a także współpracują z lokalnym biznesem oraz NGO. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap obejmował sprawdzenie ankiety konkursowej pod względem formalnym, która została przesłana do 30 kwietnia 2010 r. do biura konkursowego ,,Gmina Fair Play" w Warszawie. Ankieta zawierała przede wszystkim informacje dotyczące działań inwestycyjnych gminy oraz warunków jakie stwarza na swym terenie dla rozwoju działalności gospodarczej. Drugim etapem był przeprowadzony na początku lipca 2010 r. audyt w naszej gminie, który miał za zadanie potwierdzenie danych zawartych w ankiecie konkursowej oraz innych informacji, które wykazują, że gmina jest rzetelna i przyjazna wobec inwestorów. Udział w audycie brali również inwestorzy z Gminy Jabłoń, którzy realizują proces inwestycyjny na terenie gminy.

Oficjalne wyniki zostały ogłoszone 28 września 2010 r. na konferencji prasowej. Gmina Jabłoń przeszła pozytywnie procedurę konkursową otrzymując tytuł i certyfikat ,,Gmina Fair Play". Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów odbyło się 17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przyznany tytuł i certyfikat ,,Gmina Fair Play" jest kolejnym znaczącym wyróżnieniem i potwierdzeniem starań jakie podejmowane są na rzecz polepszania infrastruktury gminnej. Posiadanie tego certyfikatu zapewnia Gminie Jabłoń pozycje wśród najlepszych samorządów na terenie województwa lubelskiego. Certyfikat daje także duże możliwości w pozyskiwaniu nowych inwestorów i pokazuje, że realizowane działania przynoszą korzyści przedsiębiorcom, którzy inwestują na terenie gminy oraz wszystkim mieszkańcom.