Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2015

Razem : 491 444,75 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa drogi gminnej w Dawidach

Samorząd Województwa Lubelskiego

50 000 zł

2.

1. Zwrot części wydatków dokonanych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego

Wojewoda Lubelski

49 295,15 zł

3.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - (na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup książek do bibliotek)

Wojewoda Lubelski

116 637,63 zł

4.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

49 137 zł

5.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

2 025 zł

6.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Wojewoda Lubelski

49 600 zł

7.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
- (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

Wojewoda Lubelski

25 301,27 zł

8.

Środki RPO WL otrzymane za pośrednictwem Gminy Parczew na montaż instalacji solarnych - (na projekt partnerski "Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy", którego liderem była Gmina Parczew)

Samorząd Województwa Lubelskiego

140 185,32 zł

9.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. " Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dawidy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

9 263,38 zł