Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2019

Razem : 7 262 827,76 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Jabłoń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50 000,00 zł

2.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 244 630,54 zł

3.

"Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Augusta Zamoyskiego 9B w Jabłoniu" 1

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 375 930,01 zł

4.

"Termomodernizacja Budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Lipowej 4 w miejscowości Jabłoń" 1

Samorząd Województwa Lubelskiego

951 263,08 zł

5.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki (kilometraż roboczy od km 19+124,30 do km 19+567) 2

Wojewoda Lubelski
(Fundusz Dróg Samorządowych)

240 721,00 zł

6.

Budowa drogi gminnej nr 103754L w miejscowości Gęś

Wojewoda Lubelski
(Fundusz Dróg Samorządowych)

179 740,62 zł

7.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L w miejscowości Gęś i Kolano-Kolonia, od skrzyżowania z drogą wojewódzką 815 w kierunku miejscowości Kalinka (kilometraż - od km 9+210,33 do km 12+111,09)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 162 036,00 zł

8.

GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW - Utworzenie Dziennego Domu Opieki w miejscowości Kolano-Kolania 3

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 115 212,08 zł

9.

Dotacja Podręczniki i materiały edukacyjne

Wojewoda Lubelski

23 967,58 zł

10.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

58 899,00 zł

11.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

52 000,00 zł

12.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

124 867,00 zł

13.

Projekt "AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

683 560,85 zł

 

 

     

Objaśnienia :
1 - Wniosek przygotowany przez Gminę Jabłoń
2 - Wniosek przygotowany do Powiatu Parczewskiego przez Gminę Jabłoń
3 - Gmina Jabłoń jako partner Projektu. (dofinansowanie dla partnera)