Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 06.08.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika Gminy Jabłoń - Romana Wójciuka podpisali umowę o powierzenie grantu nr 6/1/2018 na realizacje projektu grantowego "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej"

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Oś Priorytetowa III:
 Cyfrowe Kompetencje społeczne.

Zakres rzeczowy:

- Szkolenie pt. "Rolnik w sieci"
- Szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci"
- Szkolenie pt. "Rodzic w Internecie"

Okres realizacji: 01.08.2018-31.03.2019 r.

Wartość dofinansowania: 
100 %

 


 

Urząd Gminy Jabłoń