Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 26 maja br. podpisano umowę z wykonawcą PROGRES Smoliński Bober Spółka Jawna z Radzynia Podlaskiego na realizacji zadania pn. „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń”. Inwestycja obejmuje budowę i modernizacje trzech obiektów użyteczności publicznej w tym: rozbudowę budynku osp na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno, remont sali gimnastycznej wraz z  budową  pump tracka, a także budowa budynku zaplecza sportowego połączona z przebudową trybun, utwardzeniem terenu, budową parkingu, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą. W Łubnie budynek osp zostanie rozbudowany na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z montażem instalacji oraz przyłączem wodociągowym i zbiornikiem na nieczystości.

W Jabłoniu zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Inwestycja zakresem obejmie m.in.: remont posadzki sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych  wraz z montażem balustrady przy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, montaż nowych słupków do gry w siatkówkę, malowanie sali gimnastycznej, montaż wentylatorów wraz z kratkami, wymianę stolarki okiennej. Na ścianie zachodniej zostanie wykonany mural wraz z wykonaniem oświetlenia na wysięgnikach. Powstanie tor typu Pumptrack o długości toru ok 107,5 m również na działce oświatowej.

Ostatnim etapem w ramach w/w  zadania będzie budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami, gruntową pompą ciepła, instalacjami fotowoltaicznymi i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi. Nastąpi przebudowa trybun wraz z ich wygrodzeniem, częściowe utwardzenie terenu, budowa parkingu, montaż małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość całego dofinansowania: 3 598 200,00 zł

Wartość całej inwestycji: 4 799 962,18 zł brutto

Wartość wkładu wlanego: 1 201 762,18 zł

Termin wykonania całej inwestycji: 16 mc od dnia podpisania umowy.

Zadanie „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Urząd Gminy Jabłoń