Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jabłoń oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Narkomanii w Jabłoniu zaprasza dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jabłoń do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „STOP PRZEMOCY”. 

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można uzyskać pod nr tel. 83 356 00 06 wew. 26

PLIKI DO POBRANIA:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu