Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłoń zostało zamieszczone ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Listy projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030.

PLIKI DO POBRANIA:


 Urząd Gminy Jabłoń