Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W konkursie wzięło udział 35 uczestników ze szkół podstawowych w Jabłoniu, Gęsi, Dawidach  oraz Kolanie a także szkoły średniej ZSCKR w Jabłoniu. Celem konkursu było zachęcanie do szczepień poprzez wykonanie plakatów - prac plastycznych promujących szczepienia COVID-19 przez uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Jabłoń oraz uczniów ZSCKR w Jabłoniu, a także przedstawienie obiektywnej informacji o szczepieniach oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień, rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez uświadomienie, że szczepienia są procedurą bezpieczną. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie za wykonanie oryginalnych plakatów promujących szczepienia przeciw Covid-19. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali uczniów w twórczej pracy.


Urząd Gminy Jabłoń