Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, w ramach promocji marki Nadbużański Park Klimatyczny, organizuje konkurs pod nazwą „Miejsce z klimatem”. Konkurs skierowany jest do zarządzających i właścicieli obiektów turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, a w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji im podległych, instytucji podległych administracji rządowej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców. Określone w nazwie konkursu „Miejsce z klimatem” odnosi się do wydarzenia (imprezy, obrzędu, itp.), miejsca, usługi turystycznej oraz innych przedsięwzięć organizowanych lub znajdujących się na terenach nadbużańskich i promujących te obszary.

Konkurs odbywa się w terminie od 1 czerwca do 14 września 2023 r. a jego głównym celem jest szeroko pojęta promocja terenów nadbużańskich i kształtowanie tożsamości marki Nadbużański Park Klimatyczny. 

Regulamin dostępny na:
 
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2U8V1FGae

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug