Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podpisano umowę o dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” w ramach którego Gmina Jabłoń jest partnerem projektu.

Przedsięwzięcie będzie polegało na:
- wykonaniu oświetlenia stadionu w Jabłoniu z wykorzystaniem opraw projektowych LED o mocy 400W i 300W montowanych na czterech masztach wraz z szafką sterowania oświetleniem boiska,
- budowie oświetlenia ulicznego w m. Kolano-Kolonia linia kablowa wraz z 15 słupami oświetlenia, na których będą zamontowane oprawy LED o mocy 98W,
- wymianie wyeksploatowanych opraw sodowych oświetleniowych o mocach od 70W do 250W na oprawy uliczne LED o mocy 54 W zamontowanych na 159 słupach energetycznych na terenie Gminy Jabłoń- II etap. 

Przybliżony koszt inwestycji: 452.150,37 zł

Projekt pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.