Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z decyzją zespołu ekspertów zarządu Fundacji Lotto, wniosek pn. „Zakup wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego z elementami wyposażenia ruchomego do budynku sezonowego zaplecza boiska na stadionie w msc. Jabłoń”, którego beneficjentem jest Gmina Jabłoń został zakwalifikowany do II etapu konkursu Sportowo Kulturalnie Lokalnie.

Celem projektu jest wsparcie lokalnej infrastruktury sportowej będącej odpowiedzią na kluczowe potrzeby mieszkańców poprzez stworzenie nowoczesnych i bezpiecznych warunków pracy, rozwoju talentów i pasji mieszkańców Gminy Jabłoń!

Planowana wartość darowizny to 62.918,70 zł!

Kolejnym krok należy do nas - mieszkańców Gminy!

Od 17 sierpnia do 18 września 2023 r. trwa II etap konkursu, podczas którego poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl gracze w gry Totalizatora Sportowego będą mogli głosować na projekt wybrany z listy wskazanej w 1. etapie konkursu.

Co należy zrobić?

Instrukcja poniżej:

 

 

 

Głosowanie odbywa się przez stronę: www.gramywygrywamy.pl

Podczas oddawania głosu wybierz obiekt GMINY JABŁOŃ - Budynek sezonowego zaplecza boiska

Każdy nowy kupon to nowy głos!

Pamiętaj głosowanie trwa tylko do 18 września 2023 r.