Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu zaprasza do udziału w konkursie gminnym pn. „NASZE SYMBOLE NARODOWE” realizowanym w ramach Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa" „Symbole Narodowe RP".

Celem konkursu jest uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych oraz integracja mieszkańców sołectw.

Konkurs skierowany jest do sołectw z Gminy Jabłoń.

Zasady udziału w konkursie:

  1. Udział w konkursie, jak i metoda wykonania dekoracji konkursowej, są dobrowolne.
  2. Dekoracje konkursowe, które mają przedstawiać symbol narodowy Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wykonane samodzielnie przez mieszkańców danego sołectwa.
  3. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jedną dekorację.
  4. Wykonana praca musi być wyeksponowana na terenie danego sołectwa.
  5. Do oceny powstałych symboli narodowych powołana zostanie Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody finansowe.
  6. Dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać pozostałym uczestnikom nagrody specjalne w kwocie ustalonej przez organizatora i przeznaczonej na realizację konkursu.

Terminy:

  1. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 29.04.2023 r. wypełniając kartę zgłoszeń stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Praca konkursowa musi zostać wyeksponowana na terenie danego sołectwa w dniu 2.05.2023 r. i pozostać na miejscu do momentu jej oceny przez Komisję Konkursową. Powstałe symbole narodowe będą oceniane przez Komisję na miejscu ekspozycji w dniu 2.05.2023 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.05.2023 r. Jego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej jablon.naszabiblioteka.com oraz serwisie społecznościowym facebook.com/gbpjablon.

PLIKI DO POBRANIA:


 

PLAKAT PROMUJĄCY KONKURS