Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

13 października 2023 roku na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów typu quad z przyczepami dla 38 jednostek OSP z powiatu bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego oraz dla KM PSP w Białej Podlaskiej i 4 Komend Powiatowych w Łukowie, Parczewie, Radzyniu i Włodawie.

Pojazdy zostały zakupione dzięki staraniom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej w Lublinie w ramach projektu  ”Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych’’ realizowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jeden z quadów został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsi. Wartość przekazanego sprzętu wraz z przyczepką do transportu to 80 600, 00 zł.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych.

Nagroda została przekazana dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsi. Serdecznie dziękujemy!