Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 13 września 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą PRO-ECO sp. z o. o. z Gdyni na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń” wykonywane w formule zaprojektuj-wybuduj.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 253,24 kWp w 15 różnych lokalizacjach:
 • Urząd Gminy Jabłoń,
 • Zespół Placówek Oświatowych w Jabłoniu,
 • Budynek Biblioteki w Jabłoniu,
 • Budynek OSP Jabłoń,
 • Szkoła Podstawowa w Gęsi,
 • Budynek Świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęś,
 • Budynek OSP Gęś,
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Kolanie,
 • Budynek WDK/OSP Kolano,
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Paszenkach,
 • Budynek WDK w miejscowości Paszenki,
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Dawidach,
 • Budynek Świetlicy wiejskiej w Dawidach,
 • Budynek Świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka,
 • Stacja ujęcia i Uzdatniania Wody w miejscowości Jabłoń.
 1. Zaprojektowanie i wykonanie gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej pomp 187,8 KW w 7 różnych lokalizacjach:
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kalince,
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gęsi,
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Jabłoniu,
 • Urząd Gminy Jabłoń,
 • Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kolanie
 • Budynek OSP Gęś,
 • Wiejski Dom Kultury w Paszenkach.

Termin wykonania: 13 mc od dnia podpisania umowy.

Koszt inwestycji: 2 695 058,14 zł w tym 5 % wkładu własnego.

Projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.