Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W 2018r. Naród Polski obchodzi 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tym dnia 28 września 2018r. w Jabłoniu odsłonięty został pomnik upamiętniający tak ważne dla nas Polaków wydarzenie. Pomnik poświęcony Twórcom Niepodległej Ojczyzny powstał jako wyraz naszego szacunku do historii i pragnienia, by kolejne pokolenia pamiętały o ludziach i trudnej drodze od uzyskania niepodległości naszego kraju. Chcemy, aby nasza lokalna społeczność, mogła oddawać hołd tym, dzięki którym jesteśmy wolni. Tego dnia obchodzony był również Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Tomasza bpa z Willanowy odprawioną przez ks. Karola Nasiłowskiego w koncelebrze ks. Kanonika Andrzeja Jaczewskiego, ks. Kanonika Henryka Kalitkę, ks. Tomasza Grochowskiego. Po uroczystej mszy świętej sztandary i poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie", Gimnazjum im. W. Witosa i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego i Straży Pożarnej w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, delegacje oraz wszyscy obecni przemaszerowali na cmentarz parafialny pod mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego 60. Dywizji SGO "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli podczas II wojny światowej w Jabłoniu. Tam po krótkiej modlitwie, którą poprowadził Ks. Zbigniew Szyprowski, zostały złożone wieńce i kwiaty oraz zapalone znicze. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik Twórców Niepodległej Ojczyzny, gdzie pełnili posterunek żołnierze wojskowej asysty honorowej z Garnizonu Dęblin.

Uroczystość rozpoczęła Marzena Zieńczuk, w dalszej kolejności został odśpiewany Hymn Polski. Dariusz Łobejko, wójt Gminy Jabłoń, który w imieniu organizatorów i całej społeczności powitał wszystkich przybyłych gości na tak ważną dla mieszkańców uroczystość, na której obecność jest wyrazem wielkiego szacunku i wdzięczności dla pełnej poświęcenia i bohaterstwa walki wielu Polaków oraz symbolem naszej pamięci o Nich.
Następnie uczennica ZSCKR w Jabłoniu odczytała krótki rys historyczny o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, a Justyna Kowalska - Babicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu z okazji Dnia Patrona szkoły przekazała uczniom to co jest najważniejsze dla każdego Polaka - patriotyzm.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu zaprezentowali montaż słowno - muzyczny nawiązujący do minionych wydarzeń. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Stanisław Żmijan - Poseł na Sejm RP, Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Jerzy Szwaj - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego i Szczepan Kalinowski - regionalista. Po wystąpieniach gości, nadszedł moment odsłonięcia pomnika, którego dokonali uczniowie jabłońskich szkół - szkoły podstawowej, gimnazjum i ZSCKR oraz co było dla nas ogromnym zaszczytem 100 letnia mieszkanka Jabłonia. Poświęcenia pomnika dokonał ks. Zbigniew Szyprowski - proboszcz parafii w Jabłoniu. Treść Aktu Erekcyjnego odczytała Katarzyna Matczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, który następnie wmurowała go ze Zdzisławem Trochonowiczem, artystą rzeźbiarzem i wykonawcą pomnika.


Akt Erekcyjny
Budowy pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny
w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Kiedy był
Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Prezesem Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki
Ministrem Obrony Narodowej
Mariusz Błaszczak
Wojewodą Lubelskim
Przemysław Czarnek
Marszałkiem Województwa Lubelskiego
Sławomir Sosnowski
Starostą Powiatu Parczewskiego
Jerzy Maśluch
Przewodniczącą Rady Gminy Jabłoń
Agnieszka Kuniszyk
Wójtem Gminy Jabłoń
Dariusz Łobejko
Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłoniu
Ks. Zbigniew Szyprowski

Poświęcenia pomnika dokonał
Ks. Zbigniew Szyprowski

Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń
Rada Gminy Jabłoń pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Agnieszki Kuniszyk
Katarzyna Matczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
Justyna Kowalska - Babicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
Agnieszka Piekarska - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
Barbara Wikło - Dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
Zbysław Gabrylewicz - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wisznicach
Paweł Dymicki - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wisznicach, Oddział w Jabłoniu
Marian Lis - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Parczewie o/ w Jabłoniu
Ks. Zbigniew Szyprowski - Proboszcz Parafii Jabłoń
Mirosław Kusiuk - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu

W obecności przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, zaproszonych gości
oraz wszystkich obecnych wmurowano Akt Erekcyjny.

Pomnik został zaprojektowany przez Katarzynę Matczuk i Dariusza Łobejko wg. pomysłu Jana Maraśkiewicza, Kierownika Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, zaś wykonał go artysta rzeźbiarz Zdzisław Trochonowicz.

Budowę pomnika sfinansowali: Gmina Jabłoń, Bank Spółdzielczy w Wisznicach; Bank Spółdzielczy w Parczewie; Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piotr Trubaj, Dawidy; TK "Integra" s.c. Tomasz Grabczuk, Krzysztof Siwiec; Kwiaciarnia - Bożena Wołos, Jabłoń; P.P.U.H. "Denpol" Janusz Deneka, Kolano; Kółko Rolnicze w Gęsi.

Jabłoń, 28.09.2018r.


Złożeniem wieńców zakończono uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego poległym na tej ziemi i z tej ziemi bohaterom. Wójt Gminy Jabłoń złożył wszystkim podziękowania za udział w uroczystościach i tym wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do powstania pomnika i do zorganizowania uroczystości odsłonięcia pomnika, który przekazał pod opiekę Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu i zaprosił wszystkich uczestników do zwiedzenia wystawy poświęconej 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, która znajduje się w Galerii GOK w Jabłoniu, a przygotowała ją Magdalena Łukasiuk - Marciniuk. Należy nadmienić, że nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem uroczystości czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu. Poprzez budowę i odsłonięcie Pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny chcieliśmy jako mieszkańcy Gminy Jabłoń wyrazić swoją wdzięczność tym, którzy poświęcili się walce o wolność Polski, aby ten Pomnik był symbolem miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Pomnik ten ofiarujemy najdzielniejszym z dzielnych i najwytrwalszym z wytrwałych. Jest to symbol naszego podziękowania wszystkim tym, którzy walczyli za wolność naszą, moją i twoją, za ich wierność wartościom, za męstwo i ofiarność, za to że byli wierni Polsce "aż po ofiarę życia".

 

<<FOTOGALERIA>>

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu