Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jabłoń www.jablon.pl, oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 17 do 31 października 2019 r. w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Jabłoń lub mailowej na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii lub uwag do Urzędu Gminy Jabłoń.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Uchwała program współpracy 2020
 - POBIERZ


 

Urząd Gminy Jabłoń