Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

WÓJT GMINY JABŁOŃ - GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r., który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Jabłoń.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. będzie prowadzony w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Jabłoń, (sekretariat pokój nr 4) w godzinach pracy Urzędu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

- INFORMACJA O NABORZE

- OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA RACHMISTRZA

- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA RACHMISTRZA