Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".
 
Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jabłoń www.jablon.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Tablica Ogłoszeń" oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń.
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 20 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Jabłoń lub mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii lub uwag do Urzędu Gminy Jabłoń.
 
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Urząd Gminy Jabłoń