Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS) to ogólnopolski projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany do dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest upowszechnianie sportu, a w szczególności siatkówki. SOS powstały z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To jedyny, tak szeroko zakrojony, nowoczesny siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci i młodzieży na świecie. Obejmuje szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne w całym kraju.
 
Siatkarskie Ośrodki Szkolne w Jabłoniu opierają się na idei współpracy Samorządu Gminy Jabłoń, Szkoły Podstawowej SGO "Polesie" w Jabłoniu i Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 
SOS w Jabłoniu tworzy grupa 19 dziewcząt z klas V i VI Szkół Podstawowych występujące obecnie w rozgrywkach Kinder Plus Sport. Trenerem jest Wojciech Cieśliński - Trener piłki siatkowej PZPS. Kolejnym istotnym celem SOS jest tworzenie stabilnego zaplecza dla kadry narodowej, profesjonalnej piłki siatkowej i poszerzenie bazy szkoleniowej. Dzięki SOS możliwe jest wdrożenie systemu wyszukiwania talentów i obejmowania ich zorganizowanym szkoleniem.