Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z harmonogramem projektu ostatni etap przewiduje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dawidach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Paszenkach. W dniach 4 i 5 maja 2020 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na wymianę opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na oprawy ledowe w obiektach Szkolnych oraz modernizacje instalacji CO w obiektach szkolnych.


Zakres inwestycji:
- demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz wykonanie nowej instalacji c.o.
- wymianę istniejących grzejników z rur ożebrowanych na nowe grzejniki płytowe wyposażone w zawory termostatyczne
- wymianę rurociągów odpowietrzające na automatyczne zawory odpowietrzające zlokalizowane na końcach pionów w Szkole Podstawowej w Paszenkach
- demontaż istniejącego kotła węglowego o mocy 120 kW i montaż kotła na biomasę o mocy do 150 kW w Szkole Podstawowej w Dawidach
- wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w obu budynkach szkolnych.

Na dniach zostanie podpisana na wykonanie usługi Termomodernizacja obiektów szkolnych.

W Szkole Podstawowej w Paszenkach zakres zadania obejmuje w szczególności:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej PCV na nową PCV
- wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych
- montaż instalacji odgromowej na ścianach z zastosowaniem puszek PCV na złączach kontrolnych z wykonaniem nowej izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej granulowanej
- docieplenie ścian zewnętrznych


W szkole Podstawowej w Dawidach zakres zadania obejmuje:
- wykonanie izolacji termicznej stropów nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej.