Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 W dniu 23 maja 2021 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowej siedziby jedynego na świecie Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. w 51 rocznice śmierci artysty w kaplicy pałacowej.

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 5 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Wśród 41 projektów wybranych do dofinansowania, na 2 miejscu z liczba 90 pkt. znalazł się projekt pn. „Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu”. Wnioskodawcą była Gmina Jabłoń przy udziale rzeczowym partnerów: Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Głównym celem realizowanego projektu było dostosowanie czworaka folwarcznego pełniącego niegdyś siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu na potrzeby jedynego na świecie Muzeum, poświęconego życiu i twórczości rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował: remont obiektu w tym zmianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie i renowację elewacji obiektu, montaż pompy ciepła oraz wymianę instalacji wewnętrznych. Ponadto, wykonano aranżację Muzeum wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz dokonano zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół obiektu. W ramach projektu swój wkład rzeczowy wniosło Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w postaci renowacji zabytkowego kufra oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej- wykonanie tablic informacyjnych.

Projekt aranżacji wnętrza oraz nadzór nad realizacją sprawowały Pani Katarzyna Cebulak oraz Sabina Mazurek-Zawadzka.

Firma Eres Piotr Szymański z Parczewa przeprowadziła kompleksowo pracę renowacyjne nad nową siedzibą Muzeum zaś firma Matago Group Mateusz Gembicki z Wrocławia dostarczył i zamontował wyposażenie.

Obecnie odwiedzający Muzeum ma możliwość poznać życie i twórczość artysty, jego związki z Jabłoniem, a także jego zamiłowanie do sportu i podróży. W zbiorach Muzeum mamy możliwość zobaczyć pamiątki po rodzinie Zamoyskich, materiały archiwalne w tym fotografie, listy, dokumenty, liczną korespondencję z mieszkańcami Jabłonia, także nagrane rozmowy z osobami znającymi osobiście artystę. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tak ważnym wydarzeniu.

Dziękujemy przede wszystkim Radzie Gminy Jabłoń, Wójtowi Gminy Jabłoń, Gminnym instytucjom kultury i oświaty, instytucjom Muzealnym tj. Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Literatury, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie za pomoc w tworzeniu nowej siedziby.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 956 697,98 zł
Wartość dofinansowania: 438 800,00 zł
Wkład własny Gminy: 518 697,98 zł

 


Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu