Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą GOLDSUN Radosław Szewczuk, Zamość na wykonanie usługi montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jabłoń”.


Zakres prac obejmować będzie:
1. Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 3,2kWp montowanych na budynkach mieszkalnych lub gruncie.
2. Montaż konstrukcji pod panele PV.
3. Montaż paneli PV na konstrukcji.
4. Ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej.
5. Montaż rozdzielnicy PV.
6. Montaż układu automatyki.
7. Wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury.
8. Uruchomienie układu i regulacje.
9. Szkolenie z obsługi.
10. Wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, uszczelnienie przepustów.

Planowany termin wykonania: Do końca II kwartału 2021 r.

Koszt inwestycji: 129 460,80 zł brutto


Projekt pn. „OZE w gminie Jabłoń I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.