Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, Kwidzyń na wykonanie usługi montażu instalacji solarnych w ramach zadania „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jabłoń”.


Zakres prac obejmować będzie:
1. Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 179 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, w tym:

  • 148 zestawów, każdy o mocy minimalnej 3,2 kW oraz składający się z 2 kolektorów i podgrzewacza o poj. 200 l.
  • 31 zestawów, każdy o mocy minimalnej 4,8 kW oraz składający się z 3 kolektorów i podgrzewacza o poj. 300 l.

2. Montaż kolektorów słonecznych (dach budynku, elewacja lub wolnostojące na gruncie).
3. Montaż zasobnika c.w.u.
4. Montaż armatury.
5. Montaż rurociągów.
6. Montaż pomp.
7. Dostawa i montaż górnej wężownicy zasobnika solarnego do istniejącego źródła ciepła (kotła c.o.) oraz grzałki elektrycznej.
8. Wykonanie izolacji termicznej rurociągów i armatury.
9. Próby szczelności instalacji.
10. Wykonanie niezbędnych przebić przez przegrody budowlane.
11. Uruchomienie instalacji i przeszkolenie użytkowników.

Planowany termin wykonania: Do końca III kwartału 2021 r.

Koszt inwestycji: 1 486 537,20 zł brutto


Projekt pn. „OZE w gminie Jabłoń I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.