Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Jak wcześniej  informowaliśmy projekt pt „OZE w Gminie Jabłoń I” został wybrany do dofinansowania na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W dniu 18 maja 2020 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko działający przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Romana Wójciuka podpisał umowę o dofinansowanie projektu.

Obecnie, trwają pracę przygotowawcze procedurę przetargową.

Projekt swoim zakresem obejmuje montaż:

  • Instalacji solarnych w ilości 179 szt.
  • Instalacji kotłów c.o. na pellet w ilości 11 szt.
  • Instalacji fotowoltaicznej w ilości 10 szt.
  • Instalacji Holzgas w ilości 2 szt.
  • Pompy ciepła ciepłej wody użytkowej w ilości 2 szt.

Wartość ogółem: 2 336 968,35

Dofinansowanie: 1 400 330,70

Projekt „OZE w Gminie Jabłoń I” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,  Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.