Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

1 maja 2023 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie odbył się Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który stanowi jeden z etapów do 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie. Celem festiwalu jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego stroju, muzykowania i śpiewu ludowego, zaś repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu.

W przeglądzie wystąpili:

W kategorii – Zespoły śpiewacze

  • Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia, Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek i  zespół „Jabłoneczka” ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie w Jabłoniu – reprezentanci Gminy Jabłoń oraz „Polesie” i „Sosna” z Sosnowicy, „Lawenda Folk” z Juliopola, „Echo Dębowej”
    z Dębowej Kłody, „Parczewiacy” z Parczewa, „Chmiel” z Chmielowa

W kategorii – Mistrz i uczeń

  • Marzena Zieńczuk, Gaja Palszkiewicz i Julia Wasiczuk reprezentujące Szkołę Podstawową
    w Jabłoniu i Gminę Jabłoń

W kategorii – soliści

  • Danuta Ignatiuk
  • Ewa Mazurek

Komisja w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – etnolingwista, folklorysta, kulturoznawca, badacz kultury regionalnej, antropolog i od początku swojej pracy naukowej związany z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL, kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Nauk o Sztuce KUL, kulturoznawca, etnomuzykolog, polonista, muzyk; Monika Kalińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Andrzej Osuch, koordynator Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym postanowiła nominować do eliminacji wojewódzkich zespół ludowy „Echo Dębowej” z Dębowej Kłody i w kategorii Mistrz i Uczeń – Marzenę Zieńczuk z Gają Paluszkiewicz i Julią Wasiczuk. Twórcy będą reprezentowali Gminę Jabłoń i Dębowa Kłoda oraz Powiat Parczewski na eliminacjach wojewódzkich do 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, które odbędą się 28 maja 2023r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Zarząd Powiatu Parczewskiego ufundował wszystkim wykonawcom nagrody, które wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego Janusz Zieliński i Wicestarosta Parczewski Artur Jaszczuk.

Serdecznie gratulujemy nominowanym, a szczególnie Marzenie Zieńczuk, Gai Paluszkiewicz i Julii Wasiczuk. Życzymy im dalszych sukcesów i powodzenia w Lublinie.

Zespołom z Jabłonia i Paszenek dziękujemy za reprezentację i promocję Gminy Jabłoń, jak i motywację, za to, że dbają aby kultura, strój ludowy i gwara pozostawały w naszej pamięci, a tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie. (fot. Katarzyna Matczuk – GOK Jabłoń)

Link do Galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.962188578484142


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu