Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. na realizację następujących inwestycji:

  • Przebudowę drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki na odcinku km 0+000,0 do km 0+174,00. Wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni beton asfaltowy o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami nawierzchni gruntowej.
  • Przebudowę drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń na odcinku od km 0+000 do km 0+633. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni beton asfaltowy, o przekroju pół ulicznym i pochyleniu poprzecznym jednostronnym. Na pozostałym odcinku jezdnia o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej.

    Przybliżony koszt inwestycji: 502 190,87 zł
    Termin realizacji inwestycji: do końca kwietnia 2021 r.

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych