Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Powiat Parczewski podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę o udzielenie dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki (kilometraż roboczy od km 19+124,30 do km 19+567)" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to przewiduje budowę drogi o długości ok. 443 m z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami w 2019 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 343 888 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 240 721 zł. Pozostał kwota została po połowie zabezpieczona w budżetach Gminy Jabłoń i Powiatu Parczewskiego.

Urząd Gminy Jabłoń