Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 21 lutego br. została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku 2,90076 km, od km 9+210,33 do km 12+111,09, zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, ul. 11 listopada 170, 21-200 Parczew. Wartość całej inwestycji, która będzie realizowana w 2 etapach, wynosi 2 445 049,28 zł. Końcowy termin realizacji zadania to 30 czerwca 2021r.