Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ruszyły pracę przebudowy drogi powiatowej nr 1604L w m. Paszenki na odcinku ok. 443 m. W ramach robót zostaną wykonane prace naziemne w tym wykonanie nowej nawierzchni drogi, pracę pielęgnacyjne i konstrukcja pobocza.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.

Inwestycja wykonywana w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt inwestycji: 244 038,59 zł w tym dofinansowania 170.827,00 zł.
Głównym inwestorem jest Powiat Parczewski