Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczęły się prace budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” mające na celu przebudowę istniejących pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej  im. SGO Polesie w Jabłoniu  i ich adaptację na potrzeby utworzenia żłobka dwuoddziałowego dla 25 dzieci. 

W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

 1. Rozbiórce istniejących podłóg, posadzek, ścianek działowych murowanych
 2. Demontażu istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i stolarki okiennej wewnętrznej
 3. Demontażu istniejących okien PVC wraz ze zmniejszeniem szerokości otworu poprzez zamurowanie cegłą ceramiczną i uzupełnieniem izolacji termicznej
 4. Wykonaniu przebić drzwiowych wraz z montażem nowych nadproży stalowych dla projektowanych nowych otworów drzwiowych
 5. Wykonaniu nowego podziału ściankami działowymi
 6. Wykonaniu wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebić w istniejącym kominie oraz w ścianach zewnętrznych
 7. Wykonaniu nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi
 8. Montażu nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej
 9. Wykonaniu przecierki istniejących tynków na ścianach i sufitach
 10. Wykonaniu oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz przy umywalkach i zlewach w pozostałych pomieszczeniach
 11. Malowaniu ścian i sufitów farbami odpornymi na wilgoć i działanie środków dezynfekujących
 12. Wykonaniu instalacji wewnętrznych elektrycznego oświetlenia podstawowego i gniazd odbiorczych oraz innych instalacji technologicznych.
 13. Wykonaniu instalacji wewnętrznej zimnej i ciepłej wody użytkowej
 14. Wykonaniu instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej
 15. Wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych wraz z powiększeniem spocznika schodów wejściowych oraz montażem specjalnych balustrad ze stali nierdzewnej przystosowanych dla niepełnosprawnych
 16. Wykonaniu tarasu, z płyt betonowych tarasowych i obrzeży betonowych palisadowych prostokątnych dla dzieci, z wyjściem bezpośrednim z oddziałów żłobkowych na zewnątrz.

Wykonawca inwestycji jest: "ILBUD" Wiesław Ilczyna, Dębowa Kłoda.

Koszt inwestycji: 334.501,24 zł   

Wartość dofinansowania: 320 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2020 r.

 

Projekt pn. Gmina Jabłoń dla Maluszków” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego,  Oś priorytetowa 9 Rynek pracy.