Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W ramach II - końcowego etapu zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” odebrano od wykonawcy firmy INVESTMIL sp. z o.o prace inwestycyjne związane z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Kalinka. W ramach zadania przy budynku oczyszczalni zostały przeprowadzone m.in. prace rozbiórkowe, wykonano posadzki, malowanie wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowo pracami został objęty proces technologiczny oczyszczalnia ścieków, zostały wymienione: dmuchawy, sita, prasa do odwadaniania osadu, system wizualizacji i sterowania, układ napowietrzania, dyfuzory, orurowanie, armatura oraz czyszczalnie zbiornika. Dodatkowo w ramach prac przebudowano przepompownię ścieków surowych.

 

Wartość prac II etapu: 941 257,50 zł brutto w tym dofinansowania 489 919,00 zł

Wartość inwestycji: 2 299 507,49 zł brutto w tym dofinansowania 1 126 793,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń.

  

 

Inwestycja wykonana w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Urząd Gminy Jabłoń