Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 19 czerwca br. ogłoszono ranking finansowy Samorządu terytorialnego za rok 2020.

Gmina Jabłoń w kategorii gmin wiejskich zajęła 417 miejsce na 1533 pozycji. W powiecie parczewskim jest to jeden z najlepszych wyników w rankingu,.

Podczas analizy, Komisja zbadała sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Ranking jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców:

  • samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami,
  • przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze,
  • obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

Więcej informacji:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf


URZĄD GMINY JABŁOŃ