Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 18.06.2024 r. odbyła się impreza integracyjno-sportowa „Reaguj sportowo a nie przemocowo” na Orliku w Jabłoniu oraz na terenie Szkoły Podstawowej w Jabłoniu, której organizatorem był Samorząd Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Jabłoniu oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jabłoniu. Uczestnikami byli uczniowie i opiekunowie z następujących szkół: Szkoły Podstawowej w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Dawidach, Szkoły Podstawowej w Gęsi, Szkoły Podstawowej w Kolanie i Szkoły Podstawowej w Paszenkach. Impreza miała na celu integrację dzieci i młodzieży, utrwalenie wzorców życia bez przemocy, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Uczestników imprezy przywitała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu – Justyna Hordejuk życząc uczestnikom dobrej zabawy. Dzieci z klas od 1 do 3 spędzały miło czas podczas gier i zabaw z wykorzystaniem kul BumperBall przygotowanych przez animatora Pana Tomasza Zarzyckiego. Dzieci z klas od 4 do 8 miały możliwość wykazać się sportowo podczas rozgrywek meczowych piłki nożnej bądź siatkówki.

Podczas imprezy integracyjno-sportowej „Reaguj sportowo a nie przemocowo” dzielnicowa KPP w Parczewie Wioleta Dziewirz przeprowadziła pogadankę z dziećmi i młodzieżą odnośnie bezpieczeństwa podczas wakacji oraz zagrożeń wynikających z korzystania z sieci. Nie zabrakło też pyszności. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli zjeść ciepłą kiełbaskę z grilla, a dla ochłody lody. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolorowa wata cukrowa  w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłoniu.

Dzieci bawiły się wyśmienicie. Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie przy organizacji tej imprezy.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Jabłoniu