Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa.

Okres realizacji zadania: 10.2023 r. - 12.2023 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 913 163,31 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 643 634,30 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 269 529,01 zł

Zakres prac:

  • prace przygotowawcze
  • wykonanie podbudowy
  • wykonanie nawierzchni
  • roboty wykończeniowe

Planowany termin odbioru inwestycji: listopad 2023 r.

Remont przedmiotowego odcinka drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów.

 

tablica fundusz 180x120 kolano 2023

 

droga kolano 134804